Архив метки: Куйо М. Куев

Климент Охридски. Събрани съчинения, т. II

           

Рубрика: Древнейшие (по поздним рукописям), Древнеславянский | Метки: , , | 1 комментарий

Климент Охридски. Събрани съчинения, т. III

Рубрика: Древнейшие (по поздним рукописям), Древнеславянский, Жития, Памятники | Метки: , , , , | Добавить комментарий

Климент Охридски. Събрани съчинения, т. I

Рубрика: Древнейшие (по поздним рукописям), Древнеславянский, Наставления, Памятники | Метки: , , , | 1 комментарий

Първи Международен конгрес по българистика. София, 23 май — 3 юни 1981. Доклади. Симпозиум кирило-методиевистика и старобългаристика БАН. София, 1982

ГЛАВНА РЕДАКЦИЯ: акад.Пантелей ЗАРЕВ, акад. Димитър КОСЕВ акад.Владимир ГЕОРГИЕВ,Акад.Емил ГЕОРГИЕВ, чл.кор.Атанас СТОЙКОВ, проф.Крумка ШАРОВА, проф.Михаил БЪЧВАРОВ

Рубрика: Древнеславянский, Сборники | Метки: , , , , , | Добавить комментарий

Изборник Святослава 1073 г.: сборник статей / Научный совет по истории мировой культуры АН СССР; отв. ред. Б. А. Рыбаков; ред. Л. П. Жуковская [и др.]. – М. : Наука, 1977. – 313 с.

“Изборник Святослава 1073 г. — это вторая по древности датированная славянская (и древнерусская) рукописная книга (после Остромирова евангелия, написанного для новгородского посадника Остромира в 1056 — 1057 гг.). Изборник 1073 г. — высокохудожественный памятник книжного искусства Древней Руси, созданный в … Читать далее

Рубрика: Древнеславянский, Сборники | Метки: , , , , , , | Добавить комментарий

Куйо М. Куев. Съдбата на старобългарските ръкописи чрез векове. София: Наука и изкуство, 1979

Предговор След 1961 г. имах възможността да работя по-продължително време в редица книгохранилища в СССР, Полша, Румъния, Чехословакия, Югославия и Австрия. Преглеждайки славянските ръкописи в тези страни, аз се натъкнах на интересни за науката факти, които ме накараха да се … Читать далее

Рубрика: Древнеславянский | Метки: , | Добавить комментарий

Куйо М. Куев. Азбучната молитва в славянските литератури. София, 1974

Навършва се вече век и половина от оня момент, когато руският учен Михаил Погодин, преводач на книгата на Йосиф Добровски за Кирил и Методий[1], направи достояние на научния и културния свят едно неизвестно дотогава произведение на старобългарската литература от началния … Читать далее

Рубрика: Древнеславянский, Памятники | Метки: , , | Добавить комментарий