Dostál A. Clozianus. Staroslověnský hlaholský sborník tridentský a innsbrucký. Praha, 1959

Dostál A. Clozianus. Staroslověnský hlaholský sborník tridentský a innsbruckýStaroslověnský sborník CLOZIANUS, zvaný též Glagolita Clozianus nebo sborník Clozův, patří mezi významné památky staroslověnského jazyka a písemnictví. Je psán hlaholským písmem, má mimořádnou obsahovou závažnost, zvláště proto, že je v něm zaznamenána t. zv. Anonymní homilie a je velmi důležitý i po stránce jazykové a paleografické. (далее…)

Карский Е.Ф. Труды по белорусскому и другим славянским языкам. М.: Изд. АН СССР, 1962

Карский Е.Ф. Труды по белорусскому и другим славянским языкам
Евфимий Фёдорович Карский (1860-1931) – выдающийся русский филолог-славист, палеограф и этнограф, член АН СССР, основатель белорусского языкознания и белорусской филологии.
Сборник трудов, подготовленный в Институте языкознания им. Якуба Коласа АН БССР, включает труды Е.Ф.Карского по белорусскому языку, его исследования по русскому, украинскому, западнославянским и южнославянским языкам.

(далее…)

Закрыть меню