Predgovor  četvrtom  izdanju

Prvo izdanje  ovoga udžbenika pojavilo  se  1993.  pod nailovom Glasovi i oblici općeslavenskoga književnog jezika.  Želio  sam  njime  pomoći  svojim  studentima  i  drugim zaintereliranima da nauče osnovno o postanku, funkcioniranju i gramatici najstarijega slavenskoga književnoga jezika. Drugo se Izdanje pojavilo  1995.  pod  naslovom Staroslavenski glasovi i oblici.  Oba  izdanja  objavila  je  gospođa  Jadranka  Filipović kojoj  dugujem veliku zahvalnost.
Treće  izdanje  objavila je  Hrvatska  sveučilišna  naklada. Direktorica Anita Šikić poticala me da izradim to izdanje, a zatim  i  četvrto,  koje  držite  u  rukama.  Zahvalan  sam joj  za brigu  i  poticaje.
Četvrto  izdanje  nosi  naslov  Staroslavenski jezik.  Izradio lum  novo poglavlje Sintaksa, dodao Pitanja i zadatke koji bi itudentima  trebali  pomoći  u  provjeri  naučenoga,  a  uklonioium  i  sitnije  nedosljednosti  iz  prijašnjega  teksta.  Udžbenik vc  dorađivao  u  radu  s  mojim  studentima,  a  kolege  Tanja Kuštović, Boris Kuzmić,  Mateo Žagar i, posebno Milan  Mihaljević pomogli su mi na različite načine.  Hvala im!
Osobito  ću  se  radovati  ako  udžbenik  bude  od  pomoći novim naraštajima naših studenata.
Zagreb,  15.  listopada  2003.
Stjepan  Damjanović
Скачать djvu: YaDisk 
1,9 Mb - 600 dpi - 202 с., ч/б текст,  оглавление
Скачать pdf:  YaDisk 
6,5 Mb - 600 dpi - 202 c., ч/б текст, текстовый слой, оглавление

Sadržaj

Predgovor četvrtom izdanju      8
Općeslavenski književnijezik      9
Staroslavenski kanon     15
Spomenici  pisani  glagoljicom     15
Spomenici  pisani  ćirilicom     22
Glagoljica i ćirilica    26
Ime    26
Postanak ćirilice    27
Postanak glagoljice    30
Pitanje prvenstva    35
Faze  oble  glagoljice     39
Leksik najstarijega slavenskog književnog jezika     42
Praslavensko naslijeđe     43
Grčki utjecaj    44
Latinski i  drugi utjecaji     45
Varijante i frazeologija     46
Staroslavenski na hrvatskom tlu    48
Staroslavenski glasovi     56
A. Sam oglasnici     56
B. Suglasnici    70
Staroslavenski oblici    76
Imenice    76
Zamjenice    99
Pridjevi    105
Brojevi    114
Glagoli    118
Nepronjenljive riječi    149
Prilozi    149
Prijedlozi    152
Veznici i  čestice    153
Sintaksa    155
Nekoliko općih napomena o staroslavenskoj sintaksi    155
Sročnost    158
Negacija    160
Uporaba padeža    162
Subjekt i predikat    169
Rečenice po priopćajnoj  svrsi    172
Nezavisnosložene rečenice    173
Zavisnosložene rečenice    175
Upravni i neupravni  govor    179
Redoslijed riječi    180
Pitanja izadaci    183
Popis važnije literature    196

Закрыть меню
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться