Constantin-Cyrille Philosophe. Sofia,   1981

Rapports et interventions des conferences scientifiques tenues a l’occasion du 1150e anniversaire de sa naissance a Veliko Tirnovo, 10-11. XI. 1977, et a Rome, 12- 13. XII. 1977

Константин-Кирил Философ. София,  1981

Материали от научните   конференции по случай 1150-годишнината от рождението му. — Велико Търново, 10—11. XI. 1977 г., и Рим, 12—13. XII. 1977 г.

Скачать: pdf 7.7 Mb, 300 dpi; текстовый слой, оглавление

СЪДЪРЖАНИЕ

 • Emile Guéorguiev. L’état de la problématique scientiilque de Cyrille et Méthode vers le 1150 anniversaire de Konstantin-Cyrille le philosophe — 5
 • Dimitre Angelov. L’Etat bulgare et la letterature et culture slaves — 28
 • Angiolo Danti. L’itinerario spirituale di un santo: dalla saggezza alla Sapienza. Note sul cap. III della Vita Constantini — 37
 • Петър Динеков. — Историческая миссия древнеболгарской литератури — 59
 • Велчо Велчев. Константин-Кирилл как философ — 73
 • Куйо М. Куев. Триезичната ерес и делото на Кирил и Методий на фона на средновековието — 85
 • Sante Graciotti. Il codice Universalistico della Missione Cyrillo-Metodiana — 95
 • Пеньо Русев. Възникване и развитие, характер и особености на старобългарската култура — 97
 • Пейо Димитров, Мария Тихова. Предсмъртната творба на Константин-Кирил Философ — 107
 • Христо Коларов. Делото на Кирил и Методий и политиката на Източната и Западната църква към него —118
 • Дора Иванова Мирчева. Кирило-методиевските традиции в литературния български език през вековете —139
 • Василка Тъпкова-Заимова. „Византинизмът” и делото на Кирил и Методий —136
 • Mario Capaldo. Letteratura agiografico-omiletica di tradizione cirillometodiana. Problemi e prospettive di ricerca —143
 • Боряна Велчева. Проблеми на глаголическата писменост. Асеманиево евангелие — 151
 • Георги Данчев. Общобалканското и общославянско значение на Търновската книжовна школа — продължител на Кирило-Методиевото дело — 156
 • Димитър Кенанов. Литературата на Първата българска държава и писателското дело на Евтимий Търновски —163
 • Иван Харалампиев. Константин Костенечки и Григорий Цамблак за делото на Кирил Философ — 172
 • Giuseppe DellАgata. Antico-Bulgaro e slavo-ecclesiastico nella Questione della lingua in Bulgaria nella Prima meta’del XIX secolo —182
 • Alda Giambelluca Kossova. La Rielaborazione Russa del Trattato sulle lettere di Černorizec Chrabàr —188
 • Georgi Dimov. Le tradizioni Cirillometodiane e la formazione della letteratura Nazionale Bulgara — 207
 • Angelo Tamborra. L’„idea” cirillometodiana in Europa nei secoli XIX—XX — 215
 • Невяна Дончева-Панайотова. Легендата за покръстването на българите от Кирил и Методий във възрожденската литература — 238
 • Janja Jercov Capaldo. Tradition cyrillométhodienne à la frontière de la Pologne et de la Russie après Brest — 252
 • K. Habovstiakovà. O cyrilometodovskej tradicii na Slovensku —259
 • Ангел Давидов. Презвитер Козма и старобългарският книжовен език — 268
 • Ангелина Даскалова. Някои лексикални особености на Синайския патерик — 277
 • Велда Марди-Бабикова. Към въпроса за образа на Константин-Кирил Философ в средновековната декоративно-монументална живопис в България — 285
 • Никола Г. Николов. Делото на Кирил и Методий във формирането на славянската филология — 296
 • Пенка К. Ковачева. Наблюдения върху абстрактните съществителни с наставка -ота в произведенията на старобългарските писатели и в класическите старобългарски паметници — 305
 • Тодорка Генчева. Старобългарският глагол грясти в съпоставка с ити — 315
 • Атанас Милчев. Кирил Философ в древноруската книжнина и изкуство —324
Закрыть меню
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться