1100 години Велики Преслав. Т. 2, Шумен, 1995 г

Скачать pdf: YaDisk 
7,39 Mb - 300 dpi - 370 с., серый текст, текстовый слой, оглавление

СЪДЪРЖАНИЕ

Аксиния Джурова – Върху някои проблеми на континуитета и културната асинхронност при рецепцията на византийската култура в България IX – XII век [5] Милена Рождественская – Воскрешение Лазаря: древнерусские и древнеславянские литературные параллели [33] Елена Пиотровская – Фрагменты “Христианской топографии Козмы Индикоплова” в древнеславянской письменности  [46] Христо Трендафилов – Небеса Иоанна Экзарха как порождающая модель (обзор списков и структура текста) [60] Николай Димков – Кога идват Кирило-Методиевите ученици и кои книжовни центрове организират?  [91] Веселин Панайотов – Тълковната палея в Симеоновия век  [109] Динитринка Димитрова – “Тайната книга на богомилите” в системата на старобългарската литературна традиция  [118] Лила Мончева – Образът на Симеон в епистолографията [131] Цанко Цанев – философски изборник на цар Симеон  [143] Елена Томова – Из ръкописните сбирки на Букурещ, (Нови преписи на старобългарски творби от XIV-XVII в.) [152] Венета Янкова – За послесловието към старобългарския превод на “Житие на Св Антоний Велики” от Св Атанасий Александрийски  [170] Елена Статева – Към проблема за спецификата на средновековната мисловност  [189] Йосиф Мороз – Об интерполяции десятого слова из “13 слов” Григория Богослова  [202] Екатерина Дограмаджиева – Своеобразие на календара в Савина книга  [211] Вячеслав Загребин – Необычный способ наименования букв славянского алфавита в тексте рукописи XIV века [222] Румяна Златанова – Преславският превод на Дванадесетте малки пророци [229] Татяна Рождественская – Преслав и Новгород: к типологии двух письменных центров славянского средневековья (по эпиграфическим данным) [273] Мария Йовчева и Лора Тасева – Преславската книжовна норма в Берлинския препис на псевдо-Методиевото откровение  [290] Нели Всилева – Чудовский златоструй – памятник второго южнославянского влияния на Руси  [307] Мария Тихова – За някои езикови особености в Учителното евангелие на Константин Преславски [313] Тодорка Георгиева – Към характеристиката на “Златоструй” от XII век   [334] Белчо Кръстев и Стоян Витлянов – За няколко топонима от околностите на старопрестолния Преслав  [349] Валентина Петрова – Функция света в южнославянской и древнерусской агиографии XIII – XV в. [359]

Закрыть меню
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться