Супрасълски или Ретков сборник. София, т. 1, 1982

retkov_1„Супрасълски сборник“, или по-добре „Ретков сборник“ (по името на писача му Ретко), е един от бисерите на Преславската книжовна школа от „Златния век на българската книжнина“ по времето на цар Симеон (893—927). Зато твърде обемен и с разнообразно съдържание от жития и проповеди, той има изключително значение за староблгарската култура — език, стил, писмо, украса и идеология. В тази насока му съперничат само съчиненията на Иоан Екзарх Български. (далее…)

Закрыть меню