Преславска книжовна школа

Поредицата Преславска книжовна школа. В тази поредица се издават актуални изследвания и доклади, представяни на научните форуми, чийто организатор е Научен център “Преславска книжовна школа”. Съдържанието на сборниците се определя…

Закрыть меню