Сборник Симпозиум 1100-годишнина од смртта на Кирил Солунски, кн. 1-2, Скопје, 1970

папка на docs.google Ђорђе Трифуновић. Константинова (Ђирилова) књижевна дела у светлости неких фотијевих књижевноестетичких погледа // кн. 1, 249—260; Josip Vrana. Makedonska redakcija staroslavenskih Evandelja // кн. 2, 51—65; Малик…

Закрыть меню