Kurz J. Codex Vaticanus 3. Slavicus glagoliticus. Tomus II. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1955

Kurz J. Codex Vaticanus 3. Slavicus glagoliticusO evangeliář, pocházející pravděpodobně z konce 10. nebo ze začátku 11. století. Mezi cirkevnoslovanskými památkami stejného obsahu (evangeliáři) zaujímá nepochybně první místo. I když je text v něm obsažený opisem prvopisu, a to dokonce nepochybně již několikátým, přece jen nám zachoval v své podobě značně věrný obraz nejstarší bohoslužebné knihy slovanské přeložené Konstantinem-Kyrilem před jeho odchodem na Moravu pro jeho tamní působení. Podle slov věrohodného pramene, života Konstantinova, složeného v jazyce staroslověnském nedlouho po apoštolově smrti, začal totiž Konstantin po sestavení písma psáti slova evangelia iskoni bě slovo i slovo bě u boga, i bодъ bě slovo, i pročaja (na počátku bylo slovo a slovo bylo u Boha a Bůh byl slovo a tak dále). To je začátek evangelia Janova, kterým se počínal evangeliář byzantské církve, a to jsou slova, kterými se začíná text také v našem kodexu. (далее…)

Закрыть меню
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться