Vajs J. Rukovet hlaholske paleografie. Uvedení do knižního písma hlaholskeho. V Praze, 1932

Jak je  videt z nadpisu  této  prírucky, prestanu  na písme  knižním ,  nechávaje  zatím  stranou  pam átky  listinné,  psané  vetšinou písmem  kursivním,  protože  materiál,  který  mám po  ruce,  nepokládám za dostatecný,  abych mohl psát úplnou  hlaholskou paleografii.
Také vlastní pam átky staroslovenské jsou, až na nepatrné výjim ky, památky  knižní.  Ostatne  promluvím   i  o  písme  kursivním ,  byt  jen krátce,  v  dodatku.   N ejúplnejší zprávy  o  puvodu,  vývoji  a  tvarech hlaholského písma podával dosud spis prof. V. Jagice Глаголическое письмо z roku 1911.  Od  té  doby pronesli  nekterí  spisovatelé  mínení bud z  casti nebo zcela nová  (Durnovo,  Fortunatov, Kulbakin,  Lavrov,  Marguliés,  Mins,  Nachtigal,  N ikolskij y  Ohienko  a  W essely), ano  ozval  se  hlas  prímo  popírající  nejen  mínení  Jagicovo,  ale obecnémnení  o  hlaholici  vubec  (Rahlfs).   Je  tedy  videt,  že  je potreb ovrátit  se  k  veci  znova. (далее…)

Закрыть меню