1.
2.
3. , ,
4. ,


1. .
1.
2.
3.
4. -
5.
***

2.
1.
2.
3. -
4.

3.
1.
2.
3. :
4. :
5.

4.

(. 82O- . 891)
(118178)
(176177, 182)

5.
1. :
2.
3.
4. :
5. :

6. :
1.
2.
3.
4.
5.
6. Oikonomia

7.
1. ""
2.
3.
4.
5.

8.
1.
2.
3. -:
4.

9. LEX ORANDI
1.
2.
3.


10.
1.
2.
3.
4.

11.
1.
2.
3.
4.

12.
1.
2.
3. Theotokos

13.
1.
2.
3.
4.

14.
1.
2. , ,
3.

15. -
1.
2.
3.
4.
5.

16.
1. , ,
2.

17.
1.
2.
3.
: >>> <<<